Con-Technic Kft. Hivatalos STIHL szakkereskedés

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

új elektromos berendezések, mezőgazdasági gépek, eszközök nem jelenlévők közötti adásvételéhez

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Con-Technic Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a budastihl.stihl-shop.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a Weboldalon keresztül vagy részben a Weboldal igénybevételével történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

Az ÁSZF oly módon válik az egyedi szerződés részévé, hogy a Szolgáltató a szerződéskötést megelőzően nemcsak hogy külön tájékoztatja az Ügyfelet az ÁSZF-ről, de az Ügyfél csakis az ÁSZF ismeretében és az ÁSZF-el való egyetértése esetén hozhatja létre a szerződést. Evégből az Ügyfél ajánlatát, elfogadó nyilatkozatát vagy más hasonló, a szerződés létrehozására irányuló akaratnyilatkozatát meg kell, hogy előzze, vagy azzal együtt kell, hogy járjon egy olyan művelet, amely nem mindössze az Ügyfél formális egyetértését biztosítja, de az Ügyfél felé láthatóvá, olvashatóvá is teszi az ÁSZF-et.

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI

 • Név: Con-Technic Kft.
 • Székhely:1112 Bp. Ördögorom lejtő 30.
 • E-mail:10012@stihl-kereskedes.hu
 • Telefonszám:06-23-422-262
 • Fax:06-23-422-262
 • Cégjegyzékszám:01-09-674244
 • Nyilvántartást vezető Cégbíróság:1051 Bp. Nádor u.28.
 • Adószám:12404542-2-43
 • Bankszámlaszám:10403136-50526785-84531009
 • Tárhelyszolgáltató: (PlusServer GmbH (Hohenzollernring 72, 50672 Köln – Deutschland; info@plusserver.com; http://www.plusserver.com)
 • Online vitarendezési fórum:: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

2. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

2.1. A Szolgáltatónál történő vásárlás elektronikus úton a leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

2.2. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre elektronikus levélben van lehetőség.

2.3. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.

2.4. A szerződés nyelve magyar.

2.5. A Szolgáltató nem veti alá magát magatartási kódex rendelkezéseinek.

3. MEGRENDELÉS

3.1. A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit a Weboldalról lehet megismerni azzal, hogy az áru részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban az Ügyfélnek kérdése merülne fel, a Szolgáltató az 1. pontban megadott elérhetőségein szíves rendelkezésére áll.

3.2. A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett összeg, amely, ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. Amennyiben az árut az Ügyfél személyesen, a Szolgáltató üzlethelyiségében veszi át, a vételárhoz további költség nem társul. Ilyen esetben a vételár magában foglalja az áru személyes bemutatását és üzembe helyezését is. Az áruk vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

3.3. Az árak változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a termék átvétele csak ezt követően lehetséges.

3.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

3.5. A megrendelést a Szolgáltató csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

4. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS

4.1. Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és átvételi/szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékeket és azok mennyiségét, a termék árát és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló email az Ügyfél ajánlatának elfogadása, mellyel a szerződés létrejön.

4.2. Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, vagyis 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó külön elfogadó e-mailt.

4.3. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá is tartozik, ha az Ügyfél fogyasztónak minősül. Ezen jogszabályok a www.njt.hu oldalról ismerhetők meg teljes terjedelmükben.

5. ÁTVÉTEL, SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

5.1. A Szolgáltató abban a körben, ahol szállítási szolgáltatást nem vállal, az árut a saját székhelyén (üzelthelyiségében) adja át az Ügyfélnek. A Szolgáltató e-mail útján tájékoztatja az Ügyfelet, hogy az árut mikortól veheti át, nyitvatartási időben.

5.2. Az áru átvétele során a Szolgáltató részletesen bemutatja az árut az Ügyfélnek, szóban ismerteti mind a tulajdonságait, mind a felhasználás módját, mind pedig a helyes és szakszerű használat követelményeit. Mindez nem ejti el attől az Ügyfelet, hogy más alkalommal – akár a használati utasítás tanulmányozását követően – további kérdést intézzen a Szolgáltatóhoz az I. pontban megadott elérhetőségein keresztül. Ugyanakkor jelenti azt, hogy használatra kész állapotban veszi át az Ügyfél az árut, és az áru lényeg jellemzőivel tisztába került.

5.3. Személyes átvétel – melyen érteni kell a képviselő útján történő átvételt is – esetén a vételárat az Ügyfél legkésőbb az áru átvétele során köteles megfizetni. Mód van ennél korábban is teljesítenie, a Szolgáltató megrendelést elfogadó e-mailjét követően bármikor.

5.4. Az Ügyfél köteles az értesítés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül átvenni a megrendelt árut (átvételi határidő). Az átvételkor az Ügyfélnek magával kell hoznia a személyes átvételről szóló értesítést, valamint a személyazonosságának valamint esetleges képviseleti jogának igazolására szolgáló irato(ka)t (pl: útlevél/jogosítvány). Amennyiben az Ügyfél az átvételi határidőn belül nem veszi át a dolgot, úgy a Szolgáltatónak jogában áll az átvételre ésszerű póthatáridőt meghatároznia. A póthatáridő eredménytelen letelte után a Szolgáltató fenntartja magának a jogot az adásvételi szerződéstől történő elállásra. Ebben az esetben a vétel költsége a fizetéssel azonos módon visszatérítésre kerül a vevő részére.

5.5. Abban az esetben, ha a Szolgáltató lehetővé teszi az adott áru esetében a szállítást, a megrendelt és házhoz szállítani kért árut díjmentesen házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével, ha az adott megrendelés bruttó értéke eléri a Weboldalon mindenkor közzétett, díjmentes szállítást biztosító összeget. A díjmentes szállítást biztosító összeget el nem érő kiszállítással megjelölt megrendelések esetén a fuvardíjat az Ügyfél viseli oly módon, hogy a fuvardíj a megrendelés összesítő képernyőn, a számlán és a visszaigazoló emailben is feltüntetésre kerül. Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre és csak a díjmentes szállítást biztosító értéket meghaladó megrendelések házhoz szállítása ingyenes. Amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket, a már elindított csomagok utólagos összevonására azonban már nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt áruk vételárát nem befolyásolja.

5.6. A Szolgáltató hozzávetőlegesen tudja közölni a szállítási határidőket. Meghatározott órára történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni.

5.7. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

5.8. Az Ügyfél a következő módokon jogosult fizetni:

 • a megrendelés során megadott átvételi helyen készpénzben
 • PayPal rendszerén keresztül bankkártyával, amennyiben ez a szolgáltatás az online üzletben elérhető

6. ELÁLLÁSI JOG

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”). Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén:

 • a terméknek,
 • több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
 • több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 • ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

6.1. ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSA

6.1.1. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű írásbeli nyilatkozatát köteles eljuttatni az I. pontban feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére, vagy személyes átvétel illetve a Szolgáltató székhelyén (üzlethelyiségében) nyitvatartási időben történő más megjelenés esetén ezen jogát szóban is gyakorolhatja, melyet a Felek jegyzőkönyvben rögzítenek. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

6.1.2. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) postára adja a Szolgáltatónak.

6.1.3. Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt áru(ka)t indokolatlan késedelem nélkül a Szolgáltató részére visszajuttatni. Az elállási jog gyakorlása esetén a Szolgáltató székhelyére kell eljuttatni az eredeti csomagolást megőrző árut olyan formában, amely az áru épségét szavatolja, használhatóságát, újbóli értékesíthetőségét, értékállóságát nem gátolja illetve csökkenti.

6.1.4. A termék Szolgáltató címére történő visszajuttatásának költsége Fogyasztót terheli. A Fogyasztó kérésére Szolgáltató gondoskodik a visszaszállítás megszervezéséről, azonban a Szolgáltató által megszervezett visszaszállítás költsége a Fogyasztót terheli, a Szolgáltató ez esetben az általa megszervezett visszaszállítás költségét nem vállalja át a Fogyasztótól, kizárólag segítséget nyújt abban, hogy a Fogyasztónak a visszaszállítás megszervezésével ne kelljen foglalkoznia.

6.1.5. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

6.1.6. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az áru Szolgáltató részére történő visszajuttatását követő 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

6.1.7. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

6.1.8. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

7. JÓTÁLLÁS

7.1. Kötelező jótállás

7.1.1. A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a Ptk. és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

7.1.2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásának a napja. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő.

7.1.3. Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát szakszerűtlen üzembe helyezés, rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, - helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, elemi kár, természeti csapás okozta.

7.1.4. Jótállás keretébe tartozó hiba esetén az Ügyfél elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével az Ügyfélnek okozott érdeksérelmet.

7.1.5. Ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha az Ügyfélnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, az Ügyfél – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

7.1.6. Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

7.1.7. A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és az Ügyfél által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, az Ügyfél érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

7.1.8. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt az Ügyfél a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

7.1.9. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

7.1.10. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

7.1.11. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Ügyfelet a jótállásból fakadó jogok a 8.1 és a 8.2 pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

7.1.12. A jótállás nem érinti az Ügyfél jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

7.1.13. Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, az Ügyfél Békéltető testületi eljárást kezdeményezhet, a 11.2. pontban feltüntetettek alapján.

8. SZAVATOSSÁG

8.1. Kellékszavatosság

8.1.1. Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén az Ügyfél az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja.

8.1.2. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

8.1.3. Az Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést az Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

8.1.4. Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

8.1.5. Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

8.1.6. Az Ügyfél közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

8.1.7. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a az Ügyfél részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az Ügyfélnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Ügyfél által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

8.1.8. Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

8.2. Termékszavatosság

8.2.1. A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfél – választása szerint – az 8.1. pontban meghatározott kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

8.2.2. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Ügyfél a gyártóval szemben érvényesítheti.

8.2.3. Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania.

8.2.4. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

8.2.5. Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Az Ügyfél a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

8.2.6. Az Ügyfél termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja.

8.2.7. A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

8.2.8. A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

8.2.9. A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

9. FELELŐSSÉG

9.1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerülnek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

9.2. Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

9.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

9.4. A Weboldal olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

9.5. Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

9.6. Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

9.7. Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

10. SZERZŐI JOGOK

10.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

10.2. A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

11. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

11.1. Panaszügyintézés

Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a Szolgáltató I. pontban írt elérhetőségein terjesztheti elő:

A szóbeli panaszt (üzletben) a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát

 • személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt az Ügyfélnek átadja,
 • telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezően egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Szolgáltató az Ügyféllel köteles közölni. A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

11.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

 • Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Szolgáltató mindegyik üzletében elérhető. Az ide írott bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.
 • Panasztétel a területileg illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál (http://www.nfh.hu/). Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
 • Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél (http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek). Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
 • Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk., valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.

12. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

12.1. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

12.2. Az Ügyfél személyes vásárlás során a Szolgáltatónál, online megrendelés során a rendelés megjegyzés rovatában jelezheti, hogy élni kíván a 197/2014. (VIII. 1.), az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységet szabályozó kormányrendelet által biztosított használt termék leadási jogával. A Szolgáltató a jogszabály által meghatározott mértékű kedvezményt, a vásárolt azonos típusú termék árából a használt eszköz leadását követően írja jóvá.

12.3. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani.

Közösségi adószám
12404542-2-43

Név: Con-Technic Kft. Székhely:1112 Bp. Ördögorom lejtő 30. E-mail:10012@stihl-kereskedes.hu Telefonszám:06-23-422-262 Fax:06-23-422-262 Cégjegyzékszám:01-09-674244 Nyilvántartást vezető Cégbíróság:1051 Bp. Nádor u.28. Adószám:12404542-2-43 Bankszámlaszám:10403136-50526785-84531009 Tárhelyszolgáltató: (PlusServer GmbH (Hohenzollernring 72, 50672 Köln – Deutschland; info@plusserver.com; http://www.plusserver.com) Online vitarendezési fórum:: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Köszönjük termékeink és weboldalunk iránti érdeklődését! A privátszféra védelme fontos számunkra. Az alábbiakban tájékozódhat az Ön adatainak kezelésével és feldolgozásával kapcsolatos részletes információkról.

Adatkezelő
Cégnév:Con-Technic Kft.
Székhely:1112 Budapest Ördögorom lejtő 30.
Cégjegyzékszám:Cg.:01-09-674244
Nyilvántartó cégbíróság:Fővárosi cégbíróság
E-mail:con-technic@t-online.hu
Telefon:06-30-942-52-12
Vezető tisztségviselő: Csonka János
Tárhelyszolgáltató: (PlusServer GmbH (Hohenzollernring 72, 50672 Köln – Deutschland; info@plusserver.com; http://www.plusserver.com)
Online vitarendezési fórum:: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Ha az adatvédelmmel, illetve személyes adatainak felhasználásával kapcsolatban kérdései, panaszai volnának, kérjük vegye fel a kapcsolatot adatvédelmi felelősünkkel:

Az adatvédelmi felelős neve és elérhetősége
Név:Kökény István
Cím:2040 Budaörs Szabadság u.118.
E-mail:con-technic@t-online.hu
Telefon:06-23-422-262

Az Ön személyes adatai gyűjtése, kezelése és felhasználása

Személyes adat: Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

A személyes adatok kezelésének és feldolgozásának célja

Bármilyen személyes adat, mely a weboldalunk látogatása, böngészése vagy a foglalási/vásárlási folyamat (továbbiakban vásárlás) során ismertté válik számunkra, az érvényben lévő, személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogszabályok szerint kerül kezelésre; azokat minden esetben bizalmasan kezeljük és kizárólag abból a célból kerülnek gyűjtésre, feldolgozásra, illetve felhasználásra, hogy
* (A) a termékvásárlást/foglalást lehetővé tegyük,
* (B) biztosíthassuk honlapunk funkcionális működését,
* (C) megőrizzük a vásárlóink részére történő tanácsadással, az ő támogatásukkal, illetve a vevők igénye alapján testreszabott termékfejlesztéssel kapcsolatos jogos üzleti érdekeinket.

A személyes adatok kezelésének és feldolgozásának jogalapja

 • Az (A) pont esetében történő adatkezelés és adatfeldolgozás: a GDPR 6.(1) cikk (b) bekezdése szerinti, szerződés teljesítése érdekében, a webáruházban leadott megrendelések feldolgozása és teljesítése céljából.
 • A (B) pont esetében történő adatkezelés és adatfeldolgozás: a GDPR 6.(1) cikk (f) bekezdése szerinti, társaságunk jogos érdekén alapul. Weboldalunk magas színvonalú technikai működéséhez, az Önt kiszolgáló vizuális élmény nyújtásához fűződő jogos érdekünk, a hibák kiküszöbölése és a honlap műszaki biztonság garantálása.
 • A (C) pont esetében történő adatkezelés és adatfeldolgozás: a GDPR 6.(1) cikk (f) bekezdése szerinti, társaságunk jogos érdekén alapul. A vásárlók tájékozódását és biztonságos eszközhasználatát támogató infromációs anyagok elkészítése, valamint az érdeklődési körükbe tartozó termékek fejlesztése társaságunk kiemelt stratégiai célja.

Személyes adatait csakis a fenti célok és jogalapok alapján és csak olyan mértékben gyűjtjük és kezeljük, ami feltétlenül szükséges a cél megvalósításához.

A kezelt személyes adatok köre

 • Az (A) pont esetében: név, cím, e-mail cím, telefonszám,
 • A (B) és a (C) pontok esetében a "Cookie-k használata" alcím alatt felsorolt beépülő modulok (pluginok, trackerek, addonok) által gyűjtött adatok.

Megőrzési idő, adatok törlése és az adatok zárolása

 • Az (A) pont esetében: a megrendelési/vásárlási folyamat befejezésekor az adatait zároljuk a további felhasználás elől és az irányadó számviteli és kereskedelmi, fogyasztóvédelmi és egyéb jogszabályokban rögzített kötelező megőrzési időszakok után azonnal töröljük, kivéve, ha Ön az "Emlékezz rám" opció bejelölésével, kezdeményezte visszatérő vásárlóként való regisztrációját és ily módon hozzájárult adatainak visszavonásig történő kezeléséhez. Hozzájárulását a 10012@stihl-kereskedes.hu e-mail címre küldött indoklás nélküli egyoldalú nyilatkozatával tudja visszavonni.

 • A (B) és a (C) pontok esetében a "Cookie-k használata" alcím alatt felsorolt beépülő moduloknál (pluginok, trackerek, addonok) leírtaknak megfelelő idő után törlődnek, illetve az ott leírtak szerint Ön törölheti azokat. Zárolásra ezekben az esetekben értelemszerűen nincs technikai mód.

Naplófájlok

Amikor böngészi honlapunkat, a felhasználási adatokat az Ön internetes böngészője továbbítja, melyek egy kiszolgáló (szerver) naplófájljaiban kerülnek eltárolásra. Az így tárolt rekordok a következő adatokat tartalmazzák: dátum és időpont, a webhely neve, IP-cím, a forrás URL, ahonnan elérte oldalunkat, a használt böngésző típusa és verziója, az Ön által használt operációs rendszer. Ezeket az adatokat kizárólag a műszaki kommunikáció és a műszaki működés biztosítása érdekében használják fel; ha honlapunk használata véget ért, törlésre kerülnek, feltéve, hogy nincsenek esetleges törvényes megőrzési kötelezettségek. A jogalapok: az adatbiztonságra vonatkozó törvényi kötelezettségek teljesítése, a weboldalunk technikai működéséhez fűződő jogos érdekünk, a hibák kiküszöbölése és a biztonság garantálása.

Cookie-k (sütik) használata

Weboldalunk böngészési élményének fokozása érdekében, továbbá azért, hogy bizonyos funkciókat (pl. megrendelés) használatát biztosítani tudjuk, weboldalainkon úgynevezett cookie-kat helyeztünk el. Amikor felkeresi honlapunkat, értesítést kap a a cookie-k használatáról egy ún. információs banner segítségével, amely még egyszer felhívja a figyelmet az adatvédelmi irányelvünkre.

A cookie-k használatával történő adatfeldolgozás jogalapja az Ön hozzájárulásának és/vagy cégünk jogos érdeke a szolgáltatásaink műszaki működésével és javításával kapcsolatosan.

 • Mik azok a cookie-k?

A cookie-k apró szövegfájlok, melyek az Ön számítógépén a különböző weboldalak felkeresése közben rögzülnek és előre meghatározott ideig tárolásra kerülnek. Ezek segítségével tudjuk nyomon követni, hogy mit tartalmaz az Ön kosara és ez segít felismerni Önt, ha ismét meglátogatja oldalunkat. A honlapon történő vásárláshoz engedélyezni kell a cookie-k használatát. Enélkül a weboldal böngészése lehetséges ugyan, de az űrlapok kitöltése, valamint a termékek megvásárlása nem lehetséges. Fontos kiemelni, hogy a cookie-k nem ártalmasak a számítógépre. Az általunk használt cookie-k nem tárolnak semmilyen beazonosítható személyes adatot (pl. hitelkártya információk) nem mentenek el. A fenti információkkal szeretnénk hangsúlyozni, hogy weboldalunk látogatása nem veszélyezteti a privátszféra védelmét, és teljes mértékben megfelel az ezzel kapcsolatos jogi előírásoknak. Amennyiben szeretne még többet megtudni a cookie-król általában és arról, hogy hogyan kezelheti azokat, akkor kérjük látogasson el az alábbi oldalra: aboutcookies.org

 • A cookie-k kezelése
  Alapértelmezés szerint a legtöbb böngésző úgy van beállítva, hogy automatikusan fogadja a cookie-kat. Miután a cookie-k alapértelmezett beállításait elmentette a böngészőbe, az összes folyamat a háttérben fut anélkül, hogy észrevenné őket. Ezt a beállítást meg lehet változtatni. Beállítható úgy is, hogy Ön mindig értesüljön a cookie-k használatáról és esetenként, egyedileg dönthesse el, hogy elfogadja- vagy éppen megtagadja azok használatát vagy akár úgy is, hogy általánosan elutasítsa a cookie-k használatát.

  Egyes webhelyek - beleértve a miénket is - nem működnek megfelelően cookie-k használata nélkül, mivel bizonyos fájlokra van szükségük a rutinjaikhoz, mint például a vásárlási megrendelések kezeléséhez. Ezért pl. a termékek megvásárlásához aktiválni kell a cookie-kat. Ha Ön nem szeretné engedélyezni a cookie-kat, akkor ugyan továbbra is böngészheti a weboldalt, de nem tudja elküldeni pl. a kapcsolatfelvételi űrlapokat vagy nem tudja megvásárolni a termékeket. A cookie-k kezeléséhez olvassa el az alábbi útmutatókat a négy leggyakrabban használt internetes böngészőhöz:

  Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/de-de/windows7/block-enable-or-allow-cookies
  Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de-DE
  Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen?esab=a&s=enable+and+disable+cookies&r=0&as=s
  Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=de_DE

 • A weboldalunkon használt legfontosabb cookie-k
  Az alábbiakban láthatja az általunk használt legfontosabb cookie-k listáját, valamint a használatuk célját:

 • Harmadik fél által használt (külső) cookie-k
  Cookie-kat használnak a webes elemzési szolgáltatások és bővítmények is (pl. a közösségi média tartalmak megosztása céljából). Az ilyen cookie-kkal kapcsolatos további részletek az alábbiakban találhatók a weboldalunkon használt szolgáltatások szerint.

Google Analytics weboldal statisztika

Ez a weboldal a Google Analytics-ot használja, amely webelemző szolgáltatást a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”) biztosítja. A Google Analytics hasonlóképpen az Ön számítógépén tárolt szöveges fájlokat, „sütiket” használ, amelyek lehetővé teszik az Ön által használt weboldal elemzését. Főszabályként azokat a sütiket, amelyek a jelen weboldal Ön által történő igénybe vételéről szóló információkat létrehozzák, egy az USA-ban lévő Google szerverre továbbítják és ott tárolják.

A STIHL weboldala a Google Analytics-et használja az „IP anonimizálása” kiegészítő összetevővel együtt. Ez azt jelenti, hogy az Ön Google Analytics által begyűjtött IP-címét az Európai Unió tagállamain, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodás más aláíró államain belül a Google az USA-ba történő továbbítás előtt lerövidíti. Az Ön IP-címét csak kivételes esetekben továbbítják egy az USA-ban lévő Google szerverre, ahol azt a megérkezést követően lerövidítik.

A STIHL nevében a Google ezeket az információkat arra használja, hogy értékelje a weboldal Ön által történő használatát, jelentéseket készítsen a weboldal tevékenységéről, illetve hogy a weboldal és az internet használatához kapcsolódó további szolgáltatásokat nyújtson a weboldal üzemeltetője számára. Az Ön böngészője által a Google Analytics részeként elküldött IP-címet egyéb Google adatokkal nem kombinálják.

Böngésző szoftverük megfelelő beállításának kiválasztásával a felhasználók meg tudják akadályozni azt, hogy a sütiket számítógépükön tárolják, ilyen esetben azonban elképzelhető, hogy esetleg nem tudja teljes körűen használni a jelen weboldalon lévő összes funkciót. Ön meg tudja akadályozni azt, hogy a süti által létrehozott, a weboldal Ön által történő használatával kapcsolatos (az IP-címét is magában foglaló) adatokat a Google összegyűjtse, illetve, hogy ezeket az adatokat feldolgozza. Ehhez az alábbi linken rendelkezésre álló böngésző beépülő modult (plugin) kell letöltenie és telepítenie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

A felhasználási feltételekkel és az adatvédelemmel kapcsolatos további részletes információkat az alábbi oldalakon találhat: http://www.google.com/analytics/terms/hu.html és https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

Az IP-címek anonimizált gyűjtésénekk engedélyezéséhez a Google Analytics kibővítésre került és tartalmazza a "gat._anonymizeIp ();" kódot, így az IP-címek csak csonkolt formában kerülnek tovább feldolgozásra és az adatok nem kapcsolhatók konkrét személyekhez. A Google Analytics webanalízis szolgáltatáson keresztül gyűjtött adatokat weboldalunk optimalizálására és fejlesztésére használjuk fel. Az adatgyűjtés és kezelés jogalapja az Ön beleegyezése és/vagy jogos érdekünk a weboldalunk használatának elemzéséhez és a szolgáltatásaink széles körű javításához.

A Google Inc. remarketing vagy „Hasonló Célcsoportok” funkció használata

Oldalainkon használjuk a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”) remarketing vagy „Hasonló Célcsoportok” funkcióját. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a weboldal látogatói számára célzott módon lehessen hirdetéseket elhelyezni úgy, hogy személyre szabott, érdeklődésen alapuló hirdetések jelennek meg a weboldal látogatói számára, amikor ők a Google Display Network-on belül más weboldalakat látogatnak meg. A Google ún. sütiket használ a weboldal igénybe vételének elemzésére, ezen alapul az érdeklődésen alapuló hirdetések létrehozása. Ennek érdekében a Google egy számsorozatot tartalmazó kis fájlt tárol a weboldal látogatóinak böngészőiben. A weboldalon tett látogatásokat és a weboldal használatáról szóló anonimizált adatokat e számon keresztül gyűjtik. A weboldal látogatóinak személyes adatait általában nem tárolják. Ha a Google Display Network-ön belül egy másik weboldalt látogat meg, akkor olyan hirdetések jelennek meg, amelyek nagy valószínűséggel figyelembe veszik a korábban kiválasztott termék- és információs területeket. A Google Remarketinggel és a Google Titoktartási Szabályzatával kapcsolatos további információkat itt találhatja meg: https://policies.google.com/technologies/ads

Amennyiben meg kívánja akadályozni a cookie-k által generált és a weboldal használatával (beleértve az IP-címét is) kapcsolatos adatok gyűjtését, és ha szeretné kizárni a Google által feldolgozott adatokat, akkor az alábbi hivatkozásra kattintva letölthet és telepíthet egy bővítményt a böngészőjéhez: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu A cookie-k Google általi használatának végleges letiltásához kattintson a következő linkre, majd töltse le és telepítse a mellékelt bővítményt: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Alternatív megoldásként letilthatja a harmadik féltől származó cookie-k használatát a Networ Advertising Initiative http://www.networkadvertising.org/choices/ címen található deaktiválási webhelyén, a rendelkezésre álló opt-out további részleteinek végrehajtásával. A Google remarketingről és a Google adatvédelmi irányelveiről további információt a következő címen talál: http://www.google.com/privacy/ads/ Az adatgyűjtés és kezelés jogalapja az Ön beleegyezése és/vagy jogos érdekünk a weboldalunk használatának elemzéséhez és a szolgáltatásaink széles körű javításához.

A Google Adwords Conversion Tracking használata

Google AdWords ügyfélként használjuk a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, "Google") konverziós nyomon követési elemzési szolgáltatását . A Google AdWords cookie-t helyez el az Ön számítógépén ("konverziós cookie"), ha egy Google-hirdetésen keresztül érte el a honlapunkat. Ezek a cookie-k 30 nap elteltével elvesztik érvényességüket, és nem használják őket személyes azonosításra. Ha bizonyos oldalainkat meglátogatja és a cookie érvényessége még nem járt le, akkor mi és a Google megtudhatjuk, hogy valaki rákattintott a hirdetésre és átkerült a webhelyünkre. Minden hirdető egy egyedi cookie-t kap. A cookie-kat nem lehet nyomon követni a hirdetők weboldalain keresztül. A konverziós cookie használatával összegyűjtött információk konverziókövetési statisztikák létrehozása céljából kerülnek felhasználásra olyan AdWords hirdetők számára, akik a konverziókövetést választották. A hirdetők látni fogják a hirdetésükre kattintó és ezáltal a konverziókövetési oldalra átirányításra került a felhasználók teljes számát,. Nem kapnak azonban olyan információt, amely személyesen azonosítja a felhasználókat. Ha nem szeretne részt venni a nyomon követésben, akkor megtagadhatja ezt a fajta felhasználást úgy, hogy a böngésző szoftverének megfelelő beállításával (deaktiválási opció) megakadályozza a cookie-k telepítését. Így Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban. További információ a Google-tól: http://www.google.com/policies/technologies/ads/ http://www.google.com/policies/privacy/

Az adatgyűjtés és kezelés jogalapja az Ön beleegyezése és/vagy jogos érdekünk a weboldalunk használatának elemzéséhez és a szolgáltatásaink széles körű javításához.

Microsoft Bing

A STIHL a Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA („Microsoft”) konverzió-követését használja. A Microsoft Bing Ads egy sütit helyez el az Ön számítógépén., feltéve, hogy weboldalunkhoz egy Microsoft Bing hirdetésen keresztül fért hozzá. Ily módon a Microsoft Bing és mi is láthatjuk azt, hogy valaki rákattintott egy hirdetésre, átirányították weboldalunkra és elért egy előre meghatározott céloldalt. Mi azonban csak azoknak a felhasználóknak az összesített számáról értesülünk, akik rákattintottak egy Bing hirdetésre, és akiket azután átirányítottak a céloldalra. Általánosságban személyes adatokat nem szolgáltatnak. A Microsoft Bing böngészőben alkalmazott adatvédelemmel és sütikkel kapcsolatos további információkat a Microsoft weboldalon találhat itt: https://privacy.microsoft.com/hu-hu/privacystatement Az adatgyűjtés és kezelés jogalapja az Ön beleegyezése és/vagy jogos érdekünk a weboldalunk használatának elemzéséhez és a szolgáltatásaink széles körű javításához.

A Google DoubleClick szolgáltatása

A DoubleClick by Google egy a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”) által biztosított szolgáltatás. A DoubleClick by Google sütiket használ arra, hogy Önnek releváns hirdetéseket biztosítson. Böngészőjéhez egy álnév azonosító számot (ID-t) társítanak, hogy ellenőrizni lehessen: mely hirdetéseket jelenítettek meg böngészőjén és mely hirdetéseket választottak ki. A sütik általában nem tartalmaznak személyes információkat. A DoubleClick sütik használata egyszerűen azt teszi lehetővé a Google és partner weboldalai számára, hogy a mi weboldalunkon vagy az internet más weboldalain tett korábbi látogatások alapján hirdetéseket helyezzenek el. A sütik által létrehozott információkat értékelési célokra egy az USA-ban lévő szerverre továbbítják és ott tárolják. A Google csak törvényi rendelkezések alapján, vagy a megbízásos adatfeldolgozás keretében adja át az adatokat harmadik feleknek. A Google semmilyen körülmények között nem kombinálja az Ön adatait a Google által gyűjtött más adatokkal. Böngésző szoftverük megfelelő beállításának kiválasztásával a felhasználók meg tudják akadályozni azt, hogy a sütiket számítógépükön tárolják, ilyen esetben azonban elképzelhető, hogy esetleg nem tudja teljes körűen használni a jelen weboldalon lévő összes funkciót. A DoubleClick-nél adatvédelemmel kapcsolatos további információkat itt találhat: https://policies.google.com/?hl=hu. Ön továbbá meg tudja akadályozni azt, hogy a sütik által létrehozott, a weboldal Ön által történő használatával kapcsolatos adatokat a Google összegyűjtse, illetve feldolgozza. Ehhez az alábbi linken rendelkezésre álló böngésző beépülő modult (plugin) kell letöltenie és telepítenie: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=hu, majd pedig ott a hirdetési beállítások között a DoubleClick inaktiválását kell beállítani. Az adatgyűjtés és feldolgozás jogalapja az Ön beleegyezése és/vagy jogos érdekünk a weboldalunk használatának elemzéséhez és a szolgáltatásaink széles körű javításához.

Személyes adatok továbbítása a megrendelések feldolgozása során

 • Árukiszállítás esetén az ahhoz szükséges adatokat az illetékes szállítási vállalat számára továbbítjuk. Kizárólag olyan partnerekkel szállíttatunk, akik adatkezelése a GDPR rendelkezéseinek megfelel.
 • Amennyiben PayPal útján történik a fizetés, az annak kezeléséhez szükséges fizetési adatokat a fizetésekkel foglalkozó partnervállalat és/vagy hitelintézet számára továbbítjuk. A fizetési tranzakciókat a PayPal, mint szolgáltató (PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 5. em., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg) bonyolítja le. A PayPal adatvédelmi előírásairól és a PayPal (Europe) adatvédelmi politikájáról S.à r.l. & Cie, S.C.A. bővebben a PayPal weboldalán, a www.paypal.com címen olvashat. A vonatkozó fizetési művelet végrehajtásához a következő adatokat kerülnek továbbításra a PayPal számára: a megvásárolt termékek és a teljes vételár.

  Az adatok továbbításának jogalapja a szerződés teljesítése.

Adatbiztonság

A rendelési folyamat részeként az Ön személyes adatai titkosításra kerülnek és az interneten keresztül továbbítódnak. Az ismert műszaki és szervezési intézkedéseinkkel megteszünk mindent, hogy megvédjük weboldalunkat és egyéb rendszereinket az adatok jogosulatlan személy általi megszerzése, megsemmisítése, hozzáférése, módosítása és terjesztése ellen, de még így sem tudjuk teljes körűen garantálni a teljes védelmet. A regisztráció során létrehozott ügyfélfiókhoz való hozzáférés csak a személyes jelszó megadásával lehetséges. Kérjük, hogy a hozzáférési adatait mindig kezelje bizalmasan és zárja be a böngészőablakot amikor befejezte a munkamenetet, különösen akkor, ha másokkal is megosztja a számítógépet.

Ön, mint az adatkezeléssel érintett, az alábbi jogosultságokat gyakorolhatja

 • Hozzáférési jog
  Ön jogosult arra, hogy információt kérjen az Önről tárolt személyes adatairól, a tárolás időtartamáról, az adatok feldolgozásáról és az adatok címzettjeiről. Jogosult továbbá arra, hogy az adatfeldolgozás tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésére papír alapon vagy egyéb adathordozón megkapja (utóbbit értelemszerűen az (A) pont esetében).

 • Helyesbítés joga
  Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, vagy kérje azok kiegészítését (az (A) pont esetében).

 • A törlés és elfeledtetés joga
  Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Ön személyes adatait. A törlés, elfeledtetés joga jogszabályi kötelezettség gyakorlása esetén nem gyakorolható.

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog
  Az (A) pont esetében Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 • Adathordozhatóság joga
  Az (A) pont esetében Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

 • A személyes adatok direkt marketing célokra történő felhasználása elleni tiltakozás joga
  Az (A) pont esetében Ön bármikor jogosult arra, hogy kifogásolja általunk kezelt személyes adatainak feldolgozását marketing célokra.

 • Az adatfeldolgozás elleni kifogás joga, amennyiben a jogalap "jogos érdek"
  Az (A) pont esetében Ön jogosult bármikor kifogásolni adatainak általunk történő feldolgozását, ha az adatgyűjtés jogalapja "jogos érdek". Ilyen esetben kérésre megszüntetjük az általunk kezelt adatok feldolgozását, kivéve, ha - a törvényi kereteken belül - a további feldolgozás kényszerítő jogszerű indokoltsága bizonyított.

 • A hozzájárulás visszavonásához való jog
  Az (A) pont esetében az Ön által az adatainak gyűjtéséhez és feldolgozásához részünkre megadott hozzájárulását a későbbiekben bármikor visszavonhatja, ami azonban nem befolyásolja az adatfeldolgozás legitimitását a visszavonás időpontjáig.

 • Önnek ahhoz is joga van, hogy panaszával megkeresse a felügyelő hatóságot
  Panaszt nyújthat be az illetékes felügyeleti hatósághoz, ha úgy ítéli meg, hogy az Ön adatainak feldolgozása jogszabály ellenes.

Felügyelő Hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: https://www.naih.hu
Tárhelyszolgáltató: (PlusServer GmbH (Hohenzollernring 72, 50672 Köln – Deutschland; info@plusserver.com; http://www.plusserver.com)
Online vitarendezési fórum:: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Joga van továbbá ahhoz, hogy bírósághoz forduljon. Adatvédelmi ügyekben az Ön lakhelye (vagy tartózkodási helye) szerint illetékes Törvényszék jár el.

Az adatvédelmi szabályzat hatályba lépésének dátuma: 2018. május 23.

Cookie-k (sütik) használata

Weboldalunk böngészési élményének fokozása érdekében, továbbá azért, hogy bizonyos funkciókat (pl. megrendelés) használatát biztosítani tudjuk, weboldalainkon úgynevezett cookie-kat helyeztünk el. Amikor felkeresi honlapunkat, értesítést kap a a cookie-k használatáról egy ún. információs banner segítségével, amely még egyszer felhívja a figyelmet az adatvédelmi irányelvünkre.

A cookie-k használatával történő adatfeldolgozás jogalapja az Ön hozzájárulásának és/vagy cégünk jogos érdeke a szolgáltatásaink műszaki működésével és javításával kapcsolatosan.

Mik azok a cookie-k?

A cookie-k apró szövegfájlok, melyek az Ön számítógépén a különböző weboldalak felkeresése közben rögzülnek és előre meghatározott ideig tárolásra kerülnek. Ezek segítségével tudjuk nyomon követni, hogy mit tartalmaz az Ön kosara és ez segít felismerni Önt, ha ismét meglátogatja oldalunkat. A honlapon történő vásárláshoz engedélyezni kell a cookie-k használatát. Enélkül a weboldal böngészése lehetséges ugyan, de az űrlapok kitöltése, valamint a termékek megvásárlása nem lehetséges. Fontos kiemelni, hogy a cookie-k nem ártalmasak a számítógépre. Az általunk használt cookie-k nem tárolnak semmilyen beazonosítható személyes adatot (pl. hitelkártya információk) nem mentenek el. A fenti információkkal szeretnénk hangsúlyozni, hogy weboldalunk látogatása nem veszélyezteti a privátszféra védelmét, és teljes mértékben megfelel az ezzel kapcsolatos jogi előírásoknak. Amennyiben szeretne még többet megtudni a cookie-król általában és arról, hogy hogyan kezelheti azokat, akkor kérjük látogasson el az alábbi oldalra: aboutcookies.org

A cookie-k kezelése

Alapértelmezés szerint a legtöbb böngésző úgy van beállítva, hogy automatikusan fogadja a cookie-kat. Miután a cookie-k alapértelmezett beállításait elmentette a böngészőbe, az összes folyamat a háttérben fut anélkül, hogy észrevenné őket. Ezt a beállítást meg lehet változtatni. Beállítható úgy is, hogy Ön mindig értesüljön a cookie-k használatáról és esetenként, egyedileg dönthesse el, hogy elfogadja- vagy éppen megtagadja azok használatát vagy akár úgy is, hogy általánosan elutasítsa a cookie-k használatát.

Egyes webhelyek - beleértve a miénket is - nem működnek megfelelően cookie-k használata nélkül, mivel bizonyos fájlokra van szükségük a rutinjaikhoz, mint például a vásárlási megrendelések kezeléséhez. Ezért pl. a termékek megvásárlásához aktiválni kell a cookie-kat. Ha Ön nem szeretné engedélyezni a cookie-kat, akkor ugyan továbbra is böngészheti a weboldalt, de nem tudja elküldeni pl. a kapcsolatfelvételi űrlapokat vagy nem tudja megvásárolni a termékeket. A cookie-k kezeléséhez olvassa el az alábbi útmutatókat a négy leggyakrabban használt internetes böngészőhöz:

-Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/hu-HU/windows-vista/block-or-allow-cookies
-Google Chrome:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu-HU
-Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/hu-HU/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
-Safari:
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=hu-HU

A weboldalunkon használt legfontosabb cookie-k

Az alábbiakban láthatja az általunk használt legfontosabb cookie-k listáját, valamint a használatuk célját:

Cookie Cookie név Cookie használat
CookieNoticeDisplayed Cookie jelzés Ezt a cookie-t arra használjuk, hogy a cookie-val kapcsolatos szabályok elfogadása vagy átolvasása után a cookie jelzése ne jelenjen meg többet.
Cart Kosár A kosár aktuális tartalmát a vásárlóhoz rendeli.
CartTotalCookie Termékszám cookie Az Ön kosarában lévő termékek számát jelzi.
__RequestVerificationToken Biztonsági cookie Az aktuális ajánlatkérést érvényesíti, és nem engedi, hogy más felhasználó is hozzáférjen ehhez a cookie-hoz.
lco Vásárlás menete cookie Ez azonosítja a felhasználó utolsó vásárlását.

Harmadik fél által használt (külső) cookie-k

Cookie-kat használnak a webes elemzési szolgáltatások és bővítmények is (pl. a közösségi média tartalmak megosztása céljából). Az ilyen cookie-kkal kapcsolatos további részletek az alábbiakban találhatók a weboldalunkon használt szolgáltatások szerint.

Partner név Cookie használat
Google A Google Analytics a felhasználói viselkedés és egyéb elemzési célokra használ cookie-kat. Bővebb információ ezzel kapcsolatban az alábbi linkre kattintva olvasható: http://www.google.com/intl/us_en/policies/technologies/cookies/